top of page
L L E N G U A
L L E N G U A

LECTOESCRIPTURA

Classes personalitzades

lectoescriptura

Les primeres etapes de l’escolarització són crucials per no perdre el fil del curs escolar, per tant, és molt important saber llegir i escriure per assolir els objectius de cada curs.

A Kronos, motivem els nens i les nenes de cicle inicial i mitjà a consolidar l’aprenentatge de la lectoescriptura.

Cada nen i nena és diferent. Cadascú té el seu ritme d’aprenentatge que s’ha de respectar, i la millor manera de fer-ho és acompanyar-los en aquest procés sense cap pressió.

Engresquem els nens i les nenes a entrar en el món de la lectura mitjançant el reforç positiu, animant-los a continuar aprenent i a ser conscients d’aquest aprenentatge.

 

ORTOGRAFIA

EXPRESSIÓ ESCRITA

COMPRENSIÓ LECTORA

 

L’ortografia, la comprensió i l’expressió escrita són els pilars

per a un bon rendiment acadèmic.

No fem grups sinó classes individualitzades.

L’alumne treballarà amb l’ordinador els aspectes bàsics de la llengua catalana o castellana: Ortografia, Morfosintaxi i Comprensió Lectora.

 

La morfosintaxi és la part de la gramàtica d'una llengua que estudia els mecanismes de formació de mots i frases.
Dominar la mofosintaxi vol dir saber aprofitar aquests coneixements per comprendre i expressar-se millor i escriure amb més precisió i claredat.

 

MORFOSINTAXI

bottom of page