top of page
L L E N G U A

LECTOESCRIPTURA

Classes personalitzades

lectoescriptura

Les primeres etapes de l’escolarització són crucials per no perdre el fil del curs escolar, per tant, és molt important saber llegir i escriure per assolir els objectius de cada curs.

A Kronos, motivem els nens i les nenes de cicle inicial i mitjà a consolidar l’aprenentatge de la lectoescriptura.

Cada nen i nena és diferent. Cadascú té el seu ritme d’aprenentatge que s’ha de respectar, i la millor manera de fer-ho és acompanyar-los en aquest procés sense cap pressió.

Engresquem els nens i les nenes a entrar en el món de la lectura mitjançant el reforç positiu, animant-los a continuar aprenent i a ser conscients d’aquest aprenentatge.

 

La comprensió lectora és fonamental per seguir el curs escolar.

A Kronos motivem als nens i a les nenes a aprendre a estimar la lectura, a gaudir-ne; a aprendre a llegir, i aprendre a llegir per aprendre.

 

 

COMPRENSIÓ LECTORA

Classes personalitzades

En tota elaboració d’un text, redacció... hi ha d’haver una planificació, una producció i finalment la revisió del text.

A Kronos conscienciem l’estudiant de la importància de redactar i expressar-se amb correcció tant oral com escrita, a aprendre a redactar diversos tipus de text, i sobretot reforçar la comprensió lectora en totes les àrees.

No fem grups sinó classes individualitzades.

 

ORTOGRAFIA

EXPRESSIÓ ESCRITA

Classes personalitzades

bottom of page